Igal uhel on siit oma laul
Ja ma oma ei leiagi ules
,